• מיקום:
    אשקלון
  • תאור פרוייקט:

    אלקטרה פז תכננה והתקינה מגוון מערכות כיבוי אש במתחם תחנת הכוח, ביניהן מגוון מערכות כיבוי אש במים כגון מתזים ומערכות הצפה, וכן מערכות כיבוי אש בקצף כגון מחוללים, משפכים ותותחים.

בפרוייקט זה היו שותפות חברות נוספות מקבוצת אלקטרה