• מיקום:
    משרדי הנהלת אלקטרה – בניין אטריום; אלקטרה FM, אלקטרה דנקו – בניין פלטינום; אלקטרה מעליות – עזריאלי ראשונים
  • תקציב:
    2 מיליון ש"ח
  • תאור פרוייקט:

    תכנון, ייעוץ ויישום, לרבות תשתיות כבילה פסיביות ואינטגרציה עם מערכות תצוגת וידאו למיניהן.

בפרוייקט זה היו שותפות חברות נוספות מקבוצת אלקטרה