• מיקום:
  לוד, רמת גן
 • שטח:
  30,000 מ"ר
 • בנייני מטה בנק מזרחי-טפחות, מרכז הנתונים המרכזי
 • שירותים:

  • ביקורות סדירות, מעקב, קריאות שירות ותיאום בין נציגי הבנק וקבלני משנה
  • תחזוקת מערכות אלקטרו-מכניות ומבנים 
  • ניהול אירועים, ניקיון, קייטרינג ובדיקות תחזוקה יומיות