• מיקום:
    שדרות רגר 41, באר שבע
  • שטח:
    9,000 מ"ר
  • שירותים:
    אחריות כוללת לתחזוקת בניין המשכן בב"ש וכל המערכות האלקטרו-מכניות שלו.
  • המשכן הוא מקום מושבם הקבוע של תיאטרון באר שבע ושל תזמורת הסינפונייטה הישראלית באר שבע.