• מיקום:
  חולון
 • לקוח:
  יוניון נכסים בע"מ
 • שטח:
  4,000 מ"ר
 • תיאור פרויקט:

  קבלנות ראשית לעבודות בטון, גמר ומערכות טכניות, לרבות משימות מ ורכבות כגון ניפוי בטון, עבודות גמר באיכות גבוהה וניהול קבלני משנה רבים, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות ועמידה בלוחות זמנים צפופים, גם כאשר הבניין היה בשימוש סדיר

בפרוייקט זה היו שותפות חברות נוספות מקבוצת אלקטרה