בטיחות

כחלק בלתי נפרד מעבודתינו, אנו מקפידים לשמירה על בטיחות עובדינו ולקוחותינו.

עובדינו עוברים הדרכות בטיחות באופן שוטף ומצויידים בעבודתם בציוד בטיחות מלא. אנו מאמינים כי בשמירה על כללי הבטיחות אנו מורידים את הסיכון  לאירועי בטיחות
בקרה עובדינו ולקוחותינו, כאש העיקרון המנחה אותנו הוא אפס סובלנות לבטיחות.