חברת החשמל לישראל

מקרה בוחן

הפרויקט

חברת החשמל לישראל מפעילה רשת הפצה כלל ארצית האחראית לרוב החשמל במדינה. אלקטרה FM נדרשה לספק שירותים אלקטרו-מכאניים לשני אתרים אסטרטגיים המשתרעים על פני 77,000 מ"ר, עם 1,560 עובדים.

פתרון השירות

אלקטרה FM פיתחה פתרון מקיף לחברת החשמל ופרסה 12 אנשי מקצוע מומחים כדי לספק שירותי אחזקה של הבניין והמערכות.

  • אחזקה של הבניין והמערכות

חברת החשמל הציבה דרישות קפדניות הנוגעות לתחזוקה, בנוסף למורכבות המערכות השונות. אלקטרה FM הבטיחה זמינות 24/7 כדי לבצע תחזוקה מונעת ותיקונים, עם זמני תגובה מהירים ותכנון חכם למניעת השבתות בלתי צפויות.