מדיניות קיימות

עדכון אחרון: 25 בספטמבר 2023

החזון שלנו

 

מחויבותה של אלקטרה FM לקיימות נובעת מהעקרון האתי של “לעשות את הדבר הנכון”. כמנהיגת שוק בענף השירות, אנו חותרים למצוינות במחויבותנו לקיימות סביבתית וחברתית.

 

החזון שלנו הוא לשלב תהליכים ברי קיימא בפעילות שלנו ובהתקשרויות שלנו עם השותפים העסקיים שלנו.

 

אנו מטמיעים את גישת ה-ESG בקוד ה-DNA שלנו, ובכך הופכים את הקיימות לעסק של כולנו.

 

הצהרת המדיניות

 

 • אלקטרה FM מחויבת לקידום התנהלות ארגונית בת קיימא מבחינה סביבתית וחברתית.
 • הקבוצה מזהה ומנתחת את הציפיות של בעלי העניין השונים, כמו בעלי מניות, לקוחות, עובדים, ספקים, שותפים והקהילות המקומיות.
 • אסטרטגיית הקיימות שלנו מותאמת לתחומים הרלוונטיים מתוך יעדי הקיימות של האו”ם.
 • הצבנו יעדי קיימות, מטרות ותכנית עבודה, בהתבסס על זיהוי הסוגיות המהותיות לארגון ואנו שואפים לשיפור מתמיד על ידי בחינה קבועה של ביצועינו.
 • אלקטרה FM דואגת לכך שכל עובד ועובדת יהנו מסביבת עבודה בטוחה ובריאה, ושהפעילות שלנו תתבצע באחריות סביבתית ובאופן בר קיימא.
 • ערכי הקיימות שלנו כוללים כבוד לזכויות אדם, גיוון, שיוויון הזדמנויות והכללה.
 • אנחנו מספקים ללקוחותינו ולשותפים האסטרטגיים שלנו ערך מוסף עם מגוון רחב של פעילויות בתחום הקיימות.
 • אנו שומרים על שקיפות ומפרסמים את ביצועינו בתחום הקיימות פנים ארגונית וכלפי חוץ.
 • אלקטרה FM עומדת בכל דרישות התקנים הרלוונטיים ומקדמת פעילות עסקית שמכסה מעבר לנדרש.
 • אסטרטגיית הקיימות של קבוצת אלקטרה FM הינה בהתאם לקוד האתי של קבוצת האם, אלקטרה בע”מ.

 

מחויבות לקיימות סביבתית

 

 • שמירה על משאבים טבעיים על ידי צמצום השימוש באנרגיה, מים וחומרים מתכלים.
 • הפחתת זיהום באמצעות צמצום פליטות גזי חממה, צמצום בפסולת להטמנה ושימוש בחומרים ומוצרים בטוחים.
 • שילוב חדשנות בשירותים ופתרונות עם השפעה סביבתית נמוכה וקידום כלכלה מעגלית.
 • שיתוף פעולה עם הספקים שלנו לקידום אחריות סביבתית בתחומי רכש.
 • אימוץ תהליכי ניהול סביבתי על פי תקנים בינלאומיים.

 

מחויבות לקיימות חברתית

 

 • דאגה לסביבת עבודה בטוחה ובריאה ולתהליכים שימנעו תאונות ומחלות עבודה באמצעות הטמעת עזרים שישמרו על רמות סיכון מינימליות
 • היערכות ותגובה למצבי חירום להגנה על העובדים והעובדות שלנו בכל מקום אשר יפעלו
 • העלאת מודעות וקידום מחוברות עובדים וייעוץ על מנת לשפר את פעילותנו הכללית בתחומי הבריאות והבטיחות
 • ביצוע הערכת סיכונים בתחום הבריאות והבטיחות לחומרים מסוכנים, הדרכות עובדים, הגדרת קווי יסוד, אספקת ציוד בטיחות אישי וביצוע ביקורות לוידוא יעילות
 • הצגת שירותים לקידום בטיחות ובריאות בסביבת עבודה ללקוחותינו
 • אימוץ תהליכי ניהול בריאות ובטיחות על פי תקנים בינלאומיים
 • ביצוע פעילות לשמירה על שלומות (Wellness) ושביעות רצון העובדים ופיתוח מקצועי
 • שמירה על תקשורת בין אישית נאותה, אתית, מנומסת ולא מאיימת, בין העובדים ובין המנהלים
 • שמירה על תנאי העסקה הוגנים וניטור שעות עבודה, שעות נוספות וימי מנוחה על פי המוגדר בתקנות המקומיות
 • העסקת עובדים בגיל מותר בלבד ווידוא עמידה עם דרישות העסקה רלוונטיות
 • מתן שיוויון הזדמנויות בהעסקה לעובדים ועובדות ממגוון תרבויות ורקעים חברתיים. הכללת עובדים ועובדות עם צרכים מיוחדים ומגבלות כמשאב אנושי בארגון.
 • פיתוח יוזמות לקידום התנדבות ותמיכה בקהילות מקומיות ואוכלוסיות מוחלשות
 • רתימת ספקים וקבלני משנה להתגייסות למען קיימות חברתית

אני רוצה לקרוא עוד על...