מחלקת ההנדסה של אלקטרה FM היא גוף מטה המשרת את כל חברות הקבוצה בנושאי תכנון הנדסי מכל היבטיו. באחריות המחלקה:

תחום הבטחת איכות בכל החברות, ביצוע סקרי הבטחת איכות ע"י מהנדס  על פי תכנית שנתית ,ניטור ומדידה על פי טפסי סיקור ,סילוק ליקויים על ידי מנהלים (מרחב\ מנהלי פרויקט)
רכש טכני ואלקטרומכני והתקשרויות עם ספקי משנה בתחומים אלה
הדרכה, פיקוח על הסביבה, בטיחות, בריאות וגהות, ביקורות ISO וניהול ידע
סקר מערכות מקיף, הדרכה והנחיה בכניסה לאתר / מתחם חדש
יישום תהליכים וטכנולוגיות, יישום תהליכי אחזקה מונעת, שבר ואחזקה חזויה   
מעורבות אקטיבית ותחקור מקיף  באירועי כשל טכני – הסקת מסקנות ויישום בכל הקבוצה
סקרי יעילות וחסכון באנרגיה
בקרת תהליכים ייעודיים לפרויקט, בקרת תהליכים אל מול נהלי ליבה
בדיקת הטמעת איכות ותהליכי עבודה במבדקים פנימיים