אלקטרה FM משתפת פעולה עם קבוצה מובחרת של ספקים וקבלנים אמינים, המצטיינים ברמת מקצועיות גבוהה ובביצועים איכותיים. שיתוף הפעולה מאפשר לחברה לספק מערך שירות כולל גם בתחומים שהיא אינה עוסקת בהם באופן ישיר, כגון שירותי גינון, בקרת מזיקים, טיפול באשפה, מוקדי תמיכה ושירותים אחרים הדרושים להפעלת מבנים בטוחה ונוחה. כל קבלני המשנה והספקים עומדים תחת פיקוח צמוד במהלך כל תקופת ההתקשרות, והחברה מנהלת מעקב קפדני אחר מדדי ביצוע ואמנות שירות, תעודות ביטוח של משווקים ותקופות אחריות.