Hewlett Packard

מקרה בוחן

הפרויקט

HP הינה חברת טכנולוגיה בינלאומית המתמחה במחשבים אישיים, מדפסות וציוד נלווה, כגון דיו למדפסות. לחברה חמישה מרכזים בארץ, לרבות מפעל ייצור מרכזי בקריית גת, המשתרע על פני 95,000 מ"ר ונותן מענה לכ-4,000 לקוחות. אלקטרה FM מספקת שירותי IFM מקיפים לכל חמשת המרכזים הללו.

פתרון השירות

אלקטרה FM פיתחה פתרון IFM העונה על הצרכים המורכבים של חמשת מרכזי HP, הכוללים מערכות אלקטרו-מכניות מתוחכמות ומערכות ייצור מתקדמות. 169 אנשי צוות מטפלים בשירותים רכים ואלקטרו-מכאניים משולבים כגון:

  • אחזקה של הבניין והמערכות
  • ניקיון
  • ניהול פרויקטים
  • שירותי משרד
  • איוש מוקד שירות

הפתרון יושם בהצלחה בכל חמשת מרכזי החברה, עם ניהול מרכזי שמתאם בין הפעילויות במטרה להבטיח יעילות מרבית ואת סטנדרט השירות הגבוה של אלקטרה FM, בהתאמה לצרכים הייחודים של HP.