בית המשפט המחוזי בתל אביב

מקרה בוחן

הפרויקט

בית המשפט המחוזי בלב תל אביב הינו בניין ממשלתי בעל חשיבות ומיקום אסטרטגי, שמבקרים בו אלפי אנשים מדי יום. אלקטרה FM נדרשה לספק פתרון לבניין המשתרע על פני 25,000 מ"ר עם 1,500 מבקרים.

פתרון השירות

החשש העיקרי בפרויקט היה שהשירותים ישבשו את המהלך התקין של פעילויות בית המשפט. נדרשה אספקת שירותים יעילה ובמועד כדי להבטיח שפעילויות המתנהלות בלוח זמנים צפוף בבית המשפט לא יעוכבו או ישובשו. השירותים כללו:

  • אחזקה של הבניין והמערכות
  • ניקיון

אלקטרה FM תכננה ויישמה פתרון שאפשר לספק את כל השירותים תוך התחשבות בלוחות זמנים חיוניים ובסוגיות אבטחה מורכבות. לצורך זה נדרשה מומחיותם המקצועית של 85 עובדים, וכל הפעילות נוהלה ותואמה באופן מרכזי כדי להבטיח איתור מוקדם של בעיות וזמני השבתה קצרים ככל האפשר.