Field Service

כנס חטיבת השירות הנייד Field Service

בינואר האחרון התכנסו מנהלי חטיבת השירות הנייד ליום תוכניות עבודה לשנת 2024.
נדב הרטל מנכ”ל החטיבה, הציג את סיכום שנת 2023, שיקף את התמודדות החטיבה עם אירועי ה-7 באוקטובר, והנחה את החטיבה לקראת חזרתם של עובדי המילואים הצפויים לחזור לשגרת העבודה.